Vores priser

Vi har ingen skjulte gebyrer, omkostninger eller pristilføjelser, og udbetaler flyselskabet ikke kompensation til dig, så betaler du ikke salær til os.


Ingen kompensation – Intet salær
Vi har altid de samme 2 faste priser for opnået kompensation:
1. Start- og slutdestination indenfor EU: 595 kroner pr. person
2. Start- eller slutdestination udenfor EU: 995 kroner pr. person


Derudover kan vi også rejse krav om refusion af øvrige udgifter for ex. hotelovernatning, taxa og mad & drikke.
3. Udgifter fra 0-500 kr – Gratis
4. Udgifter fra 501-2.000 kr – 295 kr i salær.
5. Udgifter fra 2.001-5.000 kr – 495 kr i salær.
5. Udgifter fra 5.001 kr og opefter – 995 kr i salær.


Et par priseksempler kan se således ud:
Uden for EU
Et krav om kompensation for en forsinket flyrejse med en samlet forsinkelsestid på 5 timer på over 3500 km. med start udenfor EU til EU med et i EU registreret flyselskab for 2 passagerer bliver accepteret af flyselskabet med 2 x 4470 kr.
Vi modtager det fulde beløb fra flyselskabet, fratrækker vores salær på 2 x 995 kr., sender klienten en faktura, overfører deres del af kompensationen direkte til deres bankkonto og afslutter sagen.
Regnestykket ser således ud:
Modtaget fra flyselskabet (2 x 4470, i alt 8940 kr.), som fratrækkes vores salær (2 x 995 kr., i alt 1990 kr.) betyder, at i alt 6950 kr. kan overføres direkte til klienten.


Inden for EU
Et krav om kompensation for en aflyst flyrejse med en samlet forsinkelsestid på 8 timer på 2500 km. med start i EU til EU med et i EU registreret flyselskab for 2 passagerer bliver accepteret af flyselskabet med 2 x 2980 kr., i alt 5960 kr.
Vi modtager det fulde beløb fra flyselskabet, fratrækker vores salær på 2 x 595 kr., i alt 1190 kr., sender klienten en faktura, overfører deres del af kompensation direkte til deres bankkonto og afslutter sagen.
Regnestykket ser således ud:
Modtaget fra flyselskabet (5960 kr.), som fratrækkes vores salær (1190 kr.) betyder, at i alt 4770 kr. kan overføres direkte til klienten.


Ender din sag mod forventning i retten, så opkræver vi dig ikke ekstra.
Når vi har aftalt et salær, så er det fast fra start til slut.


Kontakt os, hvis du har spørgsmål.