Om Flyadvokat

Flyadvokat er til dig, som ønsker dit krav om flykompensation varetaget af en advokat og uden dyre advokatregninger. Vi behandler erstatningskrav fra flypassagerer, som har været udsat for flyforsinkelse, aflysning eller er blevet nægtet boarding på flyrejser.

 

Vi ønsker 100 % gennemsigtighed for vores klienter, hvilket skiller os ud og betyder, at vi ingen skjulte gebyrer eller omkostninger har, men har et fast salær.

Du vil aldrig blive opkrævet mere end den pris, du får oplyst på din ordrebekræftelse fra os.

 

Flyadvokats mission er at tilbyde kvalificeret og grundig rådgivning vedrørende flykompensation.

Med fokus på EC 261/2004 og kundeservice, kan vi levere den bedste rådgivning og til en fast og rimelig pris.

 

Se hvad vores tidligere kunder siger om os på Trustpilot eller Facebook

 

Kontakt os i dag – Vi sidder klar til at hjælpe dig

 

Advokaterne hos Flyadvokat er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, er en del af Advokatsamfundet og er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Flyadvokat, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne hos Flyadvokat er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og diciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokatvirksomhed, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

 

Flyadvokat er en personligt ejet virksomhed og har CVR-nummer: 34833664.
Vi har samleklientkonti i pengeinstitut Handelsbanken.
Alle klientmidler indsættes på klientkonti og forvaltes efter Advokatsamfundets regler. Jf. Garantifondslovens § 9, stk. 1 er indeståender på klientkonti omfattet af det generelle dækningsloft på EUR 100.000 for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske nødlidende.
Flyadvokat påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af den kontoførende pengeinstituts økonomiske nødlidende.